Välkommen till Kristna Värdepartiet

Kristna Värdepartiet startades 4 januari 2014.  

Skälet till att partiet startades är att många väljare med kristna värderingar har kommit att känna sig allt mer hemlösa i det svenska politiska landskapet.

Vår politiska vision tar spjärn i tron på människovärdet.

Varje människa är värdefull just såsom människa. Ingen ska värderas olika utifrån sådant som kön, status, etnicitet, funktionsnedsättning, livsstilsval, medvetandegrad eller ålder. Detta är Kristna Värdepartiets viktigaste grund. 


 

 

Mats Selander, ordförande

 

 

"Vi vill se ett Sverige där varje människa ska räknas som värdefull, enbart i kraft av att hon är människa. Oavsett om hon är ung, gammal, man, kvinna, född eller ofödd"

Mats Selander
- Partiledare, Kristna Värdepartiet

    

Om du upplever att vårt principprogram beskriver dina övertygelser, och om du vill vara med och forma partiets politik är du välkommen att höra av dig. 

Kom i håg att en röst på samvetet aldrig är bortkastad!

 


Håll dig på din plats, EU!

NEJ till Europas förenta stater – JA till samarbete och gemenskap

Vi är mycket kritiska till alla ambitioner att skapa ett ”Europas förenta stater”. EU ska inte bestämma över inrikespolitiska frågor och måste visa stor respekt för de olika nationernas beslut och särart. Vi vill att svenska folket återigen ska få möjlighet att i en folkomröstning rösta om EU-medlemskapet.

Men så länge vi är med i EU vill vi inte sitta med armarna i kors. Vi vill verka genom alla EU:s kanaler för att mänskliga rättigheter ska respekteras i hela Europa. Vi är också positiva till EU som ett organ för rättmätigt överstatliga frågor såsom försvar av mänskliga rättigheter, miljövärn och motverkande av internationell brottslighet. Kampen mot trafficking och drog- och vapenhandel förs bäst genom samarbete över gränserna. Likaså är det positivt med gemensamma insatser för att förbättra romernas situation och för att höja kvalitén på djurhållningen i de europeiska länderna.

EU:s budget måste minska. Reformerna bör inledas på jordbruksområdet, då jordbrukspolitiken utgör hälften av EU:s budget och är starkt färgat av ett planekonomiskt tänkande. EU ska vidare öppna för frihandel, särskilt med utvecklingsländerna.

Kristna Värdepartiet vill

  • minska EU:s budget, med början på jordbruksområdet.
  • bedriva samarbete för att lösa miljöfrågor och förhindra trafficking och andra brott mot mänskliga rättigheter inom EU:s gränser.
  • verka för att livet skyddas från befruktningen överallt inom EU
  • slå vakt om Sveriges självständighet och självbestämmande i förhållande till EU.
  • verka för att svenska folket återigen ska få möjlighet att folkomrösta om EU-medlemskapet.

 

En röst på Kristna Värdepartiet i EU-valet är en röst för nationellt självbestämmande kombinerat med öppenhet och samarbetsvilja.

 

Vi vill verka för ett icke-socialistiskt Europa som respekterar mänskliga rättigheter, främjar frihandel och effektivt skyddar sina medborgare.


Viktig information: Du kan använda en blank valsedel för att rösta på oss. Skriv Kristna Värdepartiet på valsedeln, tänk på att du måste använda inledande versaler i båda orden. 

Här finner du mer information om hur du röstar med blank valsedel.

 


Ladda ner vår flyer i pdf-format. Flyern finns också tryckt och kan skickas till dig på begäran. Mejla info@kristnavardepartiet.se och uppge namn och adress och hur många flyers du vill ha.


Nyhet - Välkommen till Kristna Värdepartiets medlemssidor!

 

Äntligen har vi fått på plats en efterlängtad funktion som vi tror att både ni medlemmar och styrelsen kommer att ha mycket glädje utav. 

Här kan du som medlem gå in och själv ändra dina personuppgifter. Du kommer att kunna se i almanackan när partiet har olika aktiviter så som styrelsemöten, medlemsträffar m.m.

Du kommer också kunna ta del av nyheter som rör partiet, samt deltaga i intressanta chattforum. 

Nyfiken! Kika redan nu på våra nya medlemssidor!

 

Välkommen du också!


Kristna Värdepartiets Stefan Persson intervjuas av Nya Tider.

Klicka på bilden för att komma till artikeln.