Wikström värnar varken kvinnors eller barns liv.

Felaktigt skriver Cecilia Wikström att abortmotståndare inte värnar om livet. I hennes debattartikel nämns inte med ett ord att en abort innebär en liten människas död. Varje abort stoppar ett litet hjärta som slår. Det är ett faktum.

Wikström tycks blind för den ofödda människan. Ett mänskligt foster har för henne varken värde eller rättigheter. För henne handlar abort endast om kvinnan – inte om den ofödda människa som dödas, ej heller om barnets fader. Hon ger därmed uttryck för en extrem uppfattning som varken tar hänsyn till vetenskapen – människan blir till i och med befruktningen – eller etiken i form av tron på varje människas värde.

Hon nämner att ca 50 000 kvinnor dör i illegala aborter varje år. I världen görs ca 21 miljoner illegala eller osäkra aborter vilket innebär att ca 2,4 promille av dessa aborter leder till kvinnans död. Detta sker i huvudsak i utvecklingsländer och beror på obefintlig sjukvård och dåliga kunskaper om hygien och liknande. Varje sådan kvinnas död är självfallet en oerhörd tragedi och det illustrerar hur abort sprider död i alla riktningar.

Vi som är abortmotståndare är självfallet mot dessa illegala aborter minst lika mycket som vi är mot lagliga aborter. Vi vill inte att någon kvinna ska känna sig pressad till att ta livet av sitt ofödda barn. Och ingen genuin abortmotståndare nöjer sig med en lagstiftning som på pappret skyddar ofödda. En sådan lag måste gå hand i hand med stödinsatser och informationskampanjer i syfte att värna varje kvinnas och varje ofött barns liv.

Wikström nämner inte heller med ett ord alla de psykiska och även medicinska komplikationer och risker laglig abort kan innebära för kvinnan. Här finns det en hel del forskning som media inte skriver om, eftersom den kraftfullt undergräver tron på att abort gynnar kvinnan.

Exempelvis har en studie från Kanada visat att det finns flera kopplingar mellan abort och psykisk ohälsa: ”Forskarna fann en ökad risk på 98 procent för psykisk ohälsa hos de kvinnor som gjort abort jämfört med kvinnor som inte hade gjort det. Kvinnor som hade gjort abort hade också 59 procents ökad risk för självmordstankar, 61 procents ökad risk för humör- svängningar och social oro, 261 procents ökad risk för alkoholmissbruk och 280 procents ökad risk för annat missbruk. Man fann även att sex procent av de kvinnor som haft självmordstankar och 25 procent av de kvinnor som missbrukat narkotika kunde kopplas till aborter.”1

Wikström tror inte på alla människors värde. Ofödda får man enligt henne döda om de är oönskade. Hon tror sig ta kvinnans parti, men i praktiken värnar hon inte heller kvinnor eftersom hon negligerar de hälsorisker även lagliga aborter innebär för kvinnan. Hon accepterar de värderingar som pressar kvinnor att – ofta mot sin innersta vilja – göra abort.

Det är inte människovänligt!

1 Mota, NP et. al., “Associations Between Abortion, Mental Disorders and Suicidal Behavior in a Nationally Representative Sample,” The Canadian Journal of Psychiatry 55(4): 239-246 (April 2010).