Tabu -stämpel på skuld

Malin Roos tar i sin krönika upp vad hon kallar tabu-stämpel på aborter och hävdar att skuldbeläggandet måste upphöra. I sin nit vänder hon sig till och med emot en nollvision för aborter och en registrering som skulle kunna bidra till att bespara kvinnor i Sverige, inte minst unga kvinnor, psykiskt och fysiskt lidande.Roos resonemang hade varit begripligt och giltigt om en abort hade varit ungefär samma sak som att operera bort blindtarmen. Men det är det inte. Alla vet att det inte är det.

Sedan 1975 då vår nuvarande abortlag trädde i kraft har indoktrineringen i det svenska samhället varit massiv. Allmänheten har intalats att fostret är en cellklump som lätt avlägsnas. Man har talat mycket om kvinnans val och kvinnans rätt. Betydligt mindre, eller snarare inte alls, har det talats som individen i moderlivet. Ändå vet vi, längst inne, att abort är något destruktivt. Det medicinska ingreppet på kvinnokroppen släcker en annan människas liv. Aborten väcker skuld, och det är en rättmätig känsla av skuld.

Det är inte alls så att kvinnorna ensamma bär denna skuld. Roos lyfter helt riktigt fram männens ansvar, eller snarare brist på ansvar. Den smärtsamma sanningen är att vi alla är medskyldiga. Genom vår tystnad, genom att böja oss för åsiktsvindarna, genom vår brist på solidaritet med våra medmänniskor i nöd har vi underlättat dödandet av mer än en miljon ofödda barn sedan 1975. Ett avtvättande av "tabu-stämpeln på abort", dvs. omgivningens godkännande, kan inte befria någon av oss från skuld. Det kan bara medverka till att skulden ytterligare förträngs, hos individer och hos oss som nation, så att vi går vägen av materialism, desinformation och förakt för människovärdet. Ett samhälle som inte skyddar sina minsta och försvarslösa medlemmar befinner sig på ett kraftigt sluttande plan. 

Är det något som ska tvättas bort är det tabu-stämpeln på skuld.

Anita Vestin

Gullan Malmquist

Annette Westöö

Medlemmar i Kristna Värdepartiet.