SOCIALA FRÅGOR OCH TRYGGHETSSYSTEM

 

 -Några punkter

 

 

       

     

 Kristna Värdepartiet vill

  • att alla ekonomiska bidrag och ersättningar inordnas i ett enhetligt system baserat på familjeprincipen.
  • att strävan alltid ska vara mycket tydlig bort från bidrag mot egen försörjning.
  • att försörjningsstödet villkoras så att individen – efter förmåga – avkrävs en arbetsinsats som motprestation.
  • att generositet och förtroende – inte misstänksamhet – gentemot medborgaren ska vara utgångsläget för myndigheter som handhar ekonomiska trygghetssystem.
  •  att straffen för bidragsbedrägerier kraftigt skärps.
  • att förstärkta åtgärder mot hemlöshet, med särskild tonvikt på hjälp till psykiskt sjuka, sätts in i alla svenska kommuner.