SAMHÄLLS- OCH REGIONAL PLANERING

-Några punkter

 

REGIONAL PLANERING

Vi vill undersöka möjligheten att införa regional planering på amt-nivå enligt danskt och tyskt mönster för ett starkare samarbete mellan kommuner och ett effektivare utnyttjande av resurser

MINSKA BOSTADSBRISTEN

I många delar av landet råder svår bostadsbrist, samtidigt som det idag är alltför komplicerat och dyrt att bygga nytt. Överdrivet hårda regler och långa handläggningstider för bygglov hämmar nyproduktionen av bostäder. Vi vill se över processen och verka för att den grundligt förenklas.

Vi vill också verka för att minska bostadsbristen genom en gradvis avveckling av hyresregleringen. 

VATTENFÖRSÖRJNING

I all samhällsplanering skall stor hänsyn tas till säkerställandet av nuvarande och framtida vattenförsörjning.