Rösta för mer salt i politiken

"Ni är jordens salt" sa Jesus till sina efterföljare. Salt används inte bara för att förhöja smaken, utan också för att bevara och förhindra förruttnelse. Om samhället just nu håller på att ruttna, moraliskt sett då är frågan vad som hänt med det salt som skulle bevara det. Jesus varnade för  att saltet kunde mista sin kraft. Kanske är det just det som hänt?

Vilka vågar konsekvent stå för vad som är moraliskt rätt och riktigt i Sverige idag? Var finns de röster som tydligt vågar säga emot när samhället är på fel väg, och som inte vänder kappan efter PK-vinden? Det behöver höjas många fler sådana röster i alla delar av samhället, men om vi vill att de ska göra så stor skillnad som möjligt behöver fler av dessa röster placeras där de verkligen hörs. Man döljer ju inte ett ljus under ett sädesmått. På samma vis gör våra åsikter och ideér  väldigt liten skillnad om vi bara uttrycker dem inom kyrkans väggar. De behöver höras i Sveriges riksdag! Det finns säkerligen enskilt goda röster och ideér bland alla partier som ställer upp i valet, men det finns bara ett parti som konsekvent bygger sin politik på en stabil värdegrund och som inte anpassar sig efter vad som för tillfället är populärt.

När KD gick med i alliansen ledde det världsligt sett till deras största seger, eftersom de då fick vara med och regera. Men andligt sett var det tyvärr deras största nederlag. Kompromissandet började visserligen långt innan, särskilt när det gäller människovärdet. Om de hade hållit fast vid den kristna värdegrunden hade de aldrig varit välkomna i alliansen. Därför såg man behovet att tysta ner sina "saltaste" röster. KD sålde sina principer i utbyte mot makt, tills det inte längre var någon större skillnad mellan KD och övriga allianspartier i de väsentligaste frågorna. Ett äkta kristet parti faller inte för frestelsen att kompromissa sig till makt, även om alternativet skulle vara att man för alltid är dömd att vara i opposition. Som parti har Kristdemokraterna förlorat sin sälta, och därmed har salthalten nu blivit farligt låg i Sveriges riksdag.

Vi måste se upp, för det finns många som vill använda namnet Kristus för att vinna förster åt sina respektive ideologier (t ex socialism och nationalism). Det kan finnas skenbara likheter mellan dessa ideologier och Kristus lära, men kontrasterna blir väldigt tydliga så fort man tittar på vilka värderingar dessa i grund och botten bygger på. (Det är dessa som räknas!) Man bär fromheten som en mask, samtidigt som man egentligen inte är intresserad av att leva som Jesus sa - i självuppoffrande kärlek och frimodig opposition mot ondskan.

När fler för anspråk på att följa Jesus, hur känner man då igen vad som är äkta? Jesus gav själv detta test:"På deras frukt skall ni känna igen dem". Vilken frukt? Bibeln ger gång på gång svaret att vi måste ta väl hand om utsatta, svaga, föräldralösa, gamla, sjuka, fattiga, hungriga, hemlösa och främlingar. Jesus lyfter särskilt fram barn - hur värdefulla och utsatta de är, samt hur allvarligt det är att göra något som skadar dem.  Detta är vad som menas med kristna värderingar! Den politik och den tro som inte prioriterar "dessa minsta" över allt annat, är alltså bara kristet till namnet, oavsett hur schyssta dess anhängare verkar. Föräldralösa, svaga, utsatta, barn som skadas - dessa minsta! Alla dessa ord får mig osökt att tänka på abort. 

Kristna Värdepartiet är det enda parti som vill ändra den lagstiftning som gör livmodern till den dödligaste platsen i landet, där 38 000 oskyldiga barn blir dödade varje år. (SD vill sänka gränsen till vecka 12 och därmed behålla en abortnivå som innebär att ca 90% av aborterna fortsätter att ske. SD är alltså inte abortmotståndare.)

Min uppmaning till alla kristna som snart går till vallokalerna: Rösta inte utifrån vad som kortsiktigt verkar mest strategiskt, utan se till vad som långsiktigt är mest rättfärdigt. Rösta för mer salt i politiken!

Johannes Axelsson

Riksdagskandidat för Kristna Värdepartiet