Om Mats Selander

Jag är lärare på CredoAkademin där jag bland annat undervisar i själavård, teologi och filosofi. Jag har grundat och leder organisationen MRO-Människorätt för ofödda, som driver opinion mot abort genom att visa bilder på abortoffer. Vid sidan om detta försöker jag dessutom skriva en doktorsavhandling om dygdetik och abort. Min främsta politiska hjärtefråga är kampen för de ofödda små barnens rätt till liv. Andra bioetiska frågor som exempelvis utsorterande fosterdiagnostik, surrogatmödraskap och hur man hanterar embryon är viktiga frågor för mig, men också familjepolitiken och äktenskapets status. Jag längtar efter att få se en politik som sätter etiken främst och där staten såväl som varje politiskt område analyseras utifrån ett klassiskt dygdetiskt och naturrättsligt perspektiv. Som ung tonåring var jag ateist men blev troende kristen som 15-åring. Jag var först aktiv i Svenska Kyrkan men är idag aktiv i en pingstförsamling. Jag och min familj bor i Stockholmsförorden Salem där jag också är uppväxt. Till fritidsintressen hör fotboll, innebandy, trummor, gitarr och bokläsande.

 

Kontakta Mats Selander:

[email protected]