Om Annette Westöö

 

 

Annette Westöö bor i Göteborg och arbetar som sfi-lärare inom vuxenutbildningen. Hon har en magisterexamen med religionsvetenskaplig inriktning från Uppsala universitet och lärarexamen från Göteborgs universitet. Annette är styrelsemedlem i Människorätt för ofödda. Hon är aktiv i en församling i Svenska kyrkan och har ett starkt kyrkligt och ideellt engagemang.

Kontakta Annette Westöö:

[email protected]