Namnunderskrifter

Just nu gör vi en namninsamling för att återregistrera partiet hos Valmyndigheten - och vi behöver din hjälp!

Skriv ut blanketten från denna länk, och fyll i som bilden här ovan. Fyll sedan i dina uppgifter (Obs! Personnumret MÅSTE stå med, annars blir namnet ogiltigt!) Namnlistorna kommer sedan att ges till en notarius publicus för granskning, varefter de förstörs och inte går att använda till någonting annat. Fråga gärna dina vänner och bekanta om även de skulle vilja hjälpa oss, så vi kan återregistrera oss.

Skicka sedan listan i ett kuvert till:

Patrik Tikkanen

Fogdevägen 30

12841 Bagarmossen

Tack för din insats! Din hjälp är SÅ värdefull för oss!