Fördjupning

Tabellen visar hur stor barnpeng familjen får beroende på hur många barn familjen har och hur många som är under två år etc.


Tanken är att det ska vara en rimlig ökning för varje ytterligare barn samtidigt som det inte blir
 orimligt mycket, eftersom det inte kostar dubbelt så mycket att få ytterligare  ett barn. Det ska inte heller vara så att barnpengen ska kunna användas i syfte att bli "rik" utan just för att man som förälder ska få tid med  sina barn och att själv bestämma hur sin barnvård ska se ut.

Anledningen till sexton tusen de två första åren är att man får dubbel barnpeng de
 första två åren och det beror på att barnpengen inte bara innebär att föräldrarna får dagissubventioneringen utan föräldraförsäkringen ska ju också ingå i barnpengen. Det är viktigt att betona att detta inte är hugget i sten på något sätt utan bara ett exempel på hur
 barnpengssystemet skulle kunna utformas rent konkret.

Det viktiga är att principen förstås: att varje familj själv helt ska få bestämma över hur deras barnvård ska se ut.