Borde kvinnor omyndigförklaras

Kvinnor kräver att ha samma rättigheter som män, och det med all rätt. Tyvärr slåss feministerna idag för att kvinnor inte ska ha samma skyldigheter som män - men ännu fler rättigheter! En man som gör en kvinna havande har idag ingen beslutsrätt över barnet. Ifall kvinnan vill göra abort mot mannens vilja har han inget som helst att säga till om. Om han däremot väljer att inte ha något med barnet att göra är han bunden att betala 1273 kronor per månad i underhåll. Det verkar alltså som att mannen betraktas som oförmögen att ta konsekvenserna av sitt handlande. Men varför är kvinnan inte ansvarig för sina handlingar?

Majoriteten av alla barn kommer till genom en frivillig sexualakt mellan två vuxna människor. Både mannen och kvinnan vet i allmänhet vad de ger sig in på och vad som kan bli konsekvenserna av deras samvaro. De flesta feminister håller dock fast vid att just kvinnor inte ska behöva ta ansvar för sina handlingar, då dessa feminister hävdar att skattepengar ska gå till att betala abort om en kvinna blir ofrivilligt gravid. Men då kan man ju fråga sig: Om en kvinna inte ens kan ta personligt ansvar i en fråga som rör henne själv, borde hon då verkligen vara myndigförklarad? Abortliberala feministers svar på den frågan borde i konsekvensens namn bli ett nej. Vi i Kristna Värdepartiet svarar ja. Vi står nämligen för kvinnor och mäns lika värde, och därmed lika ansvar och skyldigheter. Det är det enda rätta och värdiga.