Bara ett parti följer barnkonventionen

En debattartikel av Susanne Nyman Furugård och Christian Sörlie Ekström 28 december "Svensk familjepolitik är inte till för barnen", diskuterar den rådande svenska familjepolitiken. Skribenterna konstaterar att dagens svenska familjepolitik strider mot flera av barnkonventionens artiklar, vilket innebär att regeringens familjepolitik, n u när barnkonventionen ska inkorporeras i svensk lag, kommer att bryta mot lagen (!) Vi delar till fullo deras fasa över hur familje och barnfientlig den rådande politiken är. Inget av riksdagens partier driver någon egentligt alternativ - och det betyder att samtliga riksdagspartiers politik bryter mot barnkonventionen.

Såvitt vi vet finns det bara ett parti som följer barnkonventionen: Kristna Värdepartiet. Vi vill med vår familjeprincipen ge varje barnfamilj en barnpeng som motsvarar förskolesubventionen, barnbidrag och föräldraförsäkring i ett. Det betyder att familjen får hela 9 000 kronor i sex år för barn över två år. De tidigare debattörerna framhöll att den kommunala barnomsorgen subventioneras med 10 000 kr. Men det är faktiskt långt under den verkliga siffran som är närmare 15 000 kr. per barn per heltid. Förutom att det kränker barnkonventionen är en sådan subventionering dessutom en ekonomisk förlustaffär eftersom ingen skulle betala sådana priser på en fri marknad. Vi anser alltså att dessa pengar ska tillfalla varje familj som en barnpeng. Utöver detta tillkommer en generell skattesänkning för alla som motsvarar ca. 1 000 kronor per månad.Skattesänkningen kommer att uppvägas av den vinst som systembytet innebär. Observera att kostnaden för familjeprincipens barnpeng och skattesänkningen redan är mer än väl intäkt i de stora kostnader som dagens kontraproduktiva system innebär. Det går alltså inte att invända att vi inte har råd med detta, utan det är precis tvärtom: dagens system är mycket dyrare och motverkar sitt eget syfte då det är fattigdomsbringande. Det kommer att bli ett föräldrauppror när människor vaknar och inser hur absurt dagens frihetsberövande system är.

I vårt föreslagna system behöver inte föräldern som stannar hemma göra detta på heltid i sex år, utan detta gör han eller hon upp med arbetsgivaren. Möjligheterna blir oändliga och ger en fantastiskt frihet för varje familj. Naturligtvis bestämmer föräldrarna också hur de ska fördela barnpengen inbördes utan att staten skall lägga sig i.

Vilket annat system än familjeprincipen erbjuder en sådan total frihet för familjen? Vilket annat system än familjeprincipen erbjuder sådan total frihet för familjen? Vilket annat system än familjeprincipen gör det ekonomiskt möjligt för unga föräldrar som saknar arbetslivserfarenhet att kunna stanna hemma med sina barn? Vill man ha en familjepolitik som harmonierar med barnkonventionen finns det bara ett parti att rösta på för barnens, familjernas och framtidens skull.

André Juthe

Roland Ohlsson

Annette Westöö

Kristna Värdepartiet