GDPR

Kristna Värdepartiet bedriver sin verksamhet i enlighet med GDPR – Dataskyddsförordningen

 

Vilka typer av information samlar vi in?

När du blir medlem i Kristna Värdepartiet lämnar du uppgifter om dig själv, såsom namn, adress, personnummer. Dessa uppgifter behöver vi för att kunna administrera ditt medlemskap, för att kunna kommunicera med dig om vad som händer i partiet och i frågor som berör dig som medlem.

När du deltar i aktiviteter som Kristna Värdepartiet arrangerar så kan vi ta bilder som sedan kan komma att användas på vår hemsida, i nyhetsbrev, trycksaker och på Facebook. Vi informerar om detta i samband med aktiviteten och uppmanar att meddela om du inte vill vara med på bild.

Vi genomför också medlemsundersökningar, till exempel där vi samlar in information genom enkäter. Dessa är alltid anonyma om inget annat anges och det är alltid frivilligt att delta i en undersökning.

Hur används informationen?

Vi använder den information vi har om dig för att kunna fullgöra vårt åtagande mot dig som medlem i Kristna Värdepartiet och för att utveckla och förbättra de vår verksamhet.

Kommunikation

Vi använder din information för att kunna ge dig information om partiet och för att kunna kommunicera med dig.

Tredje part

Vi samarbetar inte med och lämnar inte ut uppgifter till tredjepartsföretag.

Lagring av uppgifter

De uppgifter som du lämnat när du blivit medlem i Kristna Värdepartiet, lagras i en databas hos vår systemleverantör i Sverige.

Hur hanterar vi lagrade uppgifter

Den information som är kopplad till ditt medlemskap bevaras tills ditt medlemskap upphör. Du har rätt att kostnadsfritt och efter skriftlig begäran till oss, få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig.

 

Kontakta Kristna Värdepartiet vid frågor

Du når oss på [email protected]