Sociala frågor och trygghetssystem

 

 -Några punkter

 

 

       

     

 Kristna Värdepartiet vill

  • Att alla ekonomiska bidrag och ersättningar inordnas i ett enhetligt system baserat på familjeprincipen
  •  Att strävan alltid ska vara mycket tydlig bort från bidrag mot egen försörjning
  • Att försörjningsstödet villkoras så att individen – efter förmåga – avkrävs en arbetsinsats som motprestation
  • Att generositet och förtroende – inte misstänksamhet – gentemot medborgaren ska vara utgångsläget för myndigheter som handhar ekonomiska trygghetssystem
  •  Att straffen för bidragsbedrägerier kraftigt skärps
  •  Att förstärkta åtgärder mot hemlöshet, med särskild tonvikt på hjälp till psykiskt sjuka, sätts in i alla svenska kommuner