Samhälls- och regional planering

-Några punkter

 

✓ Möjligheten att införa regional planering på amt- nivå enligt danskt och tyskt mönster för ett starkare samarbete mellan kommuner och ett effektivare utnyttjande av resurser

✓  För att minska bostadsbristen, bl.a. genom en gradvis avveckling av hyresregleringen

✓  I all samhällsplanering stor hänsyn skall tas till säkerställandet av nuvarande och framtida vattenförsörjningundersöka

 Idag tillåts en extremt hög straffavgift när en biltull betalas efter förfallodatum. Inget företag tillåts ta ut så höga förseningsavgifter. I dag har företag rätt att debitera 8%, vilket motsvarar riksbankens referensränta. Referensräntan bestäms av riksbanken halvårsvis. Vi menar att straffavgifterna inte ska överstiga den aktuella referensräntan.