SAMHÄLLS- OCH REGIONAL PLANERING

-Några punkter

 

  • Möjligheten att införa regional planering på amt -nivå enligt danskt och tyskt mönster för ett starkare samarbete mellan kommuner och ett effektivare utnyttjande av resurser
  • För att minska bostadsbristen, bl.a. genom en gradvis avveckling av hyresregleringen
  • I all samhällsplanering stor hänsyn skall tas till säkerställandet av nuvarande och framtida vattenförsörjningundersöka
  • Idag tillåts en extremt hög straffavgift när en biltull betalas efter förfallodatum. Inget företag tillåts ta ut så höga förseningsavgifter. I dag har företag rätt att debitera 8%, vilket motsvarar riksbankens referensränta. Referensräntan bestäms av riksbanken halvårsvis. Vi menar att straffavgifterna inte ska överstiga den aktuella referensräntan.