Samhälls och regional planering

-Några punkter

 

✓ Möjligheten att införa regional planering på AMT- nivå enligt danskt och tyskt mönster för ett starkare samarbete mellan kommuner och ett effektivare utnyttjande av resurser

✓  För att minska bostadsbristen, bl.a. genom en gradvis avveckling av hyresregleringen

✓  I all samhällsplanering stor hänsyn skall tas till säkerställandet av nuvarande och framtida vattenförsörjningundersöka