Natur och miljö

 

 

- Några punkter

 

 

Kristna Värdepartiet vill

  • Verka för en långsiktigt hållbar vattenförsörjning
  • Införa en särskild energimoms, i intervallet 50- 60 procent, lika för alla miljöpåverkande energislag (ex. fossila bränslen, kärnkraft, vattenkraft och vindkraft), men med vanlig moms på biobränslen, solkraft och andra miljöneutrala energiformer
  • Motarbeta överfiske
  • Internationellt verka för att stoppa ökenutbredning (genom biståndssatsningar)
  • Tillämpa försiktighetsprincipen i klimatfrågan, i den meningen att vi inte satsar enorma resurser på insatser som ger liten eller ingen effekt