NATUR OCH MILJÖ

 

 

- Några punkter

 

 

Kristna Värdepartiet vill

  • verka för en långsiktigt hållbar vattenförsörjning.
  • införa en särskild energimoms, i intervallet 50- 60 procent, lika för alla miljöpåverkande energislag (ex. fossila bränslen, kärnkraft, vattenkraft och vindkraft), men med vanlig moms på biobränslen, solkraft och andra miljöneutrala energiformer.
  • motarbeta överfiske.
  • internationellt verka för att stoppa ökenutbredning (genom biståndssatsningar).
  • tillämpa försiktighetsprincipen i klimatfrågan, i den meningen att vi inte satsar enorma resurser på insatser som ger liten eller ingen effekt.